A Sándor Service Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság ("Sándor Service Kft.") mint adatkezelő, tiszteletben tartják az ügyfelek és a weboldalt meglátogató személyek személyhez fűződő jogait, és elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelme iránt.

A www.fordsandorservice.hu weboldal a Sándor Service Kft. weboldala, amelynek felhasználásával a Sándor Service Kft. személyes adatokat gyűjthet és kezelhet. A weboldal egyes részei más társaság, így a FCE Credit Zrt . szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatást tartalmaznak; ilyen oldalak esetében is a Sándor Service Kft. az adatkezelő. A Sándor Service Kft. legfeljebb jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében, vagy az Ön önkéntes hozzájárulásával osztja meg személyes adatait az FCE Credit Zrt.-vel.

A jelen adatvédelmi szabályzat jelen weboldal tekintetében folytatott adatkezeléssel kapcsolatban részletes tájékoztatást tartalmaz. Az adatvédelmi szabályzat célja az, hogy az Ön számára a Sándor Service Kft. weboldalán is elérhetőek legyenek a Sándor Service Kft. adatkezeléseivel, az Ön jogaival és azok gyakorlásával, valamint a Ford  és/vagy a Ford Magyarország  elérhetőségeivel kapcsolatos legfontosabb információk. 

A Sándor Service Kft. a weboldalon vagy más módon meghirdetett egyes marketing akciókkal, játékokkal, vagy egyéb adatgyűjtésekkel kapcsolatban az adatkezelés céljáról és a kezelt adatok köréről, vagy egyéb, releváns információkról külön is tájékoztatja a felhasználókat és szükség esetén kéri az adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulásukat, illetve a játékszabályok elfogadását. Ha Ön a facebook-on keresztül követi a Sándor Service Kft., tájékoztatjuk, hogy a facebook adatkezelésére a facebook saját szabályzata vonatkozik, és nem a jelen Adatvédelmi szabályzat. Ha a Sándor Service Kft. nem önállóan végzi marketing tevékenységét, akkor a Kis-Új-Lap Kft., mint adatfeldolgozó igénybevételével bonyolítja le az egyes marketing akciókat.

Weboldalunkon sütiket használunk, amelyekkel kapcsolatban külön tájékoztató található a weboldalon. Kérjük, hogy a tájékoztatót a weboldal használata előtt szíveskedjen elolvasni. A weboldal látogatása során a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíthetjük a felhasználó adatit, úgy, mint a látogatás időpontját, a felhasználó IP címét, a megtekintett oldal címét, az előzőleg látogatott oldal címét és a felhasználó böngészőjének típusát.

A Sándor Service Kft. olyan ügyfelek adatait is kezelheti, akik új Ford típusú gépjárművet vásároltak a Ford hivatalos márkakereskedői hálózatában, beleértve a flottavevőket is, vagy igénybe vették a hivatalos szervizhálózatát, alkatrész-értékesítését. Az adatkezelés célja elsősorban a jótállási és szavatossági igények teljesítésével, valamint a hivatalos márkaszerviz hálózat működésével kapcsolatos. Az adatkezelés az ügyfelek önkéntes hozzájárulása esetén marketing vagy más célra is kiterjedhet, amellyel kapcsolatban az ügyfél az adatok felvétele során részletes tájékoztatást kap.

A Sándor Service Kft. különleges személyes adatnak minősülő személyes adatokat csak abban az esetben kezel, ha (i) Ön ezen adatkezeléshez írásban hozzájárult és azt jogszabály lehetővé teszi,vagy (ii) az adtkezelést az irányadó jogszabálya előírja vagy azt lehetővé teszi. Amennyiben különleges személyes adat kezelésére került sor, a Sándor Service Kft. az adatkezelést megelőzően Önt erről tájékoztatni fogja.

Személyes adatait legfeljebb korlátozott körben tehetjük hozzáférhetővé a Ford csoport egyes vállalatai, vagy szolgáltatás nyújtása érdekében a hivatalos márkakereskedői, márkaszerviz és alkatrész értékesítői hálózaton tagjai, vagy a szolgáltatás nyújtó harmadik személyek részére. Erre szolgáltatás nyújtása érdekében (például a tesztvezetés megszervezése), jogszabály alapján vagy az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Ha Ön a weboldalon keresztül megadja személyes adatait, vagy szolgáltatást vesz igénybe, akkor azokat azzal összefüggésben, a szolgáltatás nyújtása, továbbá a szolgáltatások fejlesztése érdekében kezeljük és legfeljebb addig, amíg az a szolgáltatás nyújtása szempontjából szükséges, vagy azzal kapcsolatban igény keletkezhet. A különböző célú adatkezelések időtartama eltérő lehet; az adatkezelés időtartamát annak célja határozza meg, de az nem terjed túl az egyes jogszabályokban meghatározott időtartamoknál.

Személyes adatai biztonsága érdekében ésszerű technikai és szervezési intézkedéseket teszünk.

A Sándor Service Kft. jogosult a jelen adatvédelmi szabályzatot a felhasználók tájékoztatásával egyoldalúan módosítani. A Sándor Service Kft. a felhasználókat és ügyfeleit a jelen adatvédelmi szabályzat útján, annak módosításával is tájékoztathatja a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bekövetkezett feltételek esetleges változásáról. Amennyiben és amilyen mértékben az alkalmazandó jogszabályok azt lehetővé teszik, az ilyen változások a közzététel idejétől hatályosak.

Ön a Sándor Service Kft. adatkezelésével kapcsolatban jogosult tájékoztatást, továbbá az adatok kijavítását, törlését és visszatartását kérni, illetve - az adott adatkezelés vonatkozásában - hozzájárulását részben vagy egészben visszavonni, vagy az adatkezelés ellen tiltakozni. A Sándor Service Kft-vel levélben a következő címen veheti fel a kapcsolatot: 5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75.; vagy e-mail útján az alábbi címen: fsandor@mail.externet.hu.

A Sándor Service Kft. marketing célú adatkezelése (hírlevél küldése, nyereményjátékok lebonyolítása, vásárlói érdeklődési kör behatárolása stb.) nyilvántartási száma: folyamatban.

A márkakereskedés weboldaláról a www.ford.hu átnavigáló oldalakra, tartalmakra a Ford Magyarország adatkezelési szabályai és használati feltételei vonatkoznak.

Utoljára frissítve: 2013-10-31.


 1  "FCE Credit Zrt.": a Magyarországon bejegyzett FCE Credit Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelenti (cégjegyzékszám: 13-10-041080, székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12- 14. 2. em., Magyarország)
2 "Ford": az Amerikai Egyesült Államokban székelő Ford Motor Company Csoport-ot és mindazon társaságokat (ideértve a Mazdát is) jelenti, amelyben a Ford Motor Company Csoport legalább mindenkor 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
3 "Ford Magyarország": a Magyarországon bejegyzett Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesítő Kft- ét jelenti (cégjegyzékszám: 13-09-687689, székhelye: 2000 Szentendre, Galamb József u. 3., Magyarország).